Vi tilbyder

Vi er med dig hele vejen

Cprofiles tilbyder IT-platformene ENGAGE og STRAKUS, som begge kan medvirke til værdifuld effektivisering af virksomhedens daglige drift.

Vi har naturligvis et gennemgående kendskab til alle forhold omkring persondatalovgivningen, således at vi kan vejlede i den rette håndtering af personfølsomme data i forbindelse med implementering af vores IT-platforme.

IT-platformene sælges som 1 årige abonnementer, hvor prisen beregnes på grundlag af antal aktive brugere. Vi tilbyder desuden at lave en skræddersyet løsning, som er tilpasset den enkelte virksomheds specifikke behov.

Hent vores one pager HER, som kort præsenterer hvordan vores to IT-platforme ENGAGE og STRAKUS kan hjælpe jeres virksomhed med at udnytte jeres interne ressourcer optimalt.

ENGAGE

Når nye medarbejdere ansættes, er det typisk kun en del af deres erfaringer og kompetencer, der kommer i spil til glæde for virksomheden. I ENGAGE registreres medarbejdernes kompetencer, så HR-afdelingen og ansvarlige på ledelsesniveau, hurtigt kan få et overblik og gøre brug af medarbejdernes kompetencer, fremfor fx at hyre ekstern hjælp når man faktisk allerede råder over de nødvendige kompetencer internt.

Lignende spild opleves fx i forbindelse med at nøglemedarbejdere forlader virksomheden og man ikke har overblik over, hvem der evt. kan supplere med identiske kvalifikationer. ENGAGE understøtter tillige kompetenceudviklingen, så virksomheden rustes til fremtidens udfordringer. Et uvurderligt værktøj for den HR-ansvarlige og afdelingsledere på alle niveauer indenfor de fleste brancher.

Gevinsten af ENGAGE viser sig på mange områder:

 • Medarbejdernes kompetencer synliggøres og kan derfor udnyttes bedre til glæde for både medarbejderne og virksomheden.
 • Man undgår at rekruttere nye dyre medarbejdere med kompetencer, som allerede findes i virksomheden.
 • Virksomheden kan fastholde eksisterende kompetencer og erfaring, og derved udgå at bruge penge på at skulle rekruttere nye medarbejdere med identiske kompetencer
 • Efteruddannelse kan målrettes virksomhedens behov.

Medarbejder data og kvalifikationer
Medarbejderne udfylder en personlig kompetenceprofil, som inkluderer:

 • Medarbejder CV.
 • Dokumenteret træning og uddannelse.
 • Oversigt over de arbejdsopgaver som medarbejderen kan løse.
 • Beskrivelse af hvem og hvordan medarbejderen er som person.

Kompetence overblik
Via en enkel søgefunktion kan man søge i virksomhedens kompetencedatabase og hurtigt få et overblik over de medarbejdere, som besidder specifikke kompetencer. Det er ligeledes muligt at søge på ansvar og beslutningskompetencer for specifikke fagkompetencer.

Kompetence udvikling
Virksomheden har mulighed for at få deres kompetenceresultat vist i en overskuelig kompetence-matrix, der illustrerer, hvor virksomheden har behov for at styrke deres kompetencer. Fokus er dermed på at få medarbejderne til at performe i forhold til deres individuelle potentiale. Denne information kan fx bruges positivt i rekrutteringsprocessen, hvor det synliggøres, hvilke kompetencer virksomheden mangler, samt bør få tilført for at undgå at stå i en sårbar situation, fx hvis en nøglemedarbejder forlader virksomheden.

Fastholdelse og udvikling af medarbejderne
At fastholde og udvikle medarbejdere er en vigtig del af virksomhedens drift. Kompetence-vurderinger kan gennemføres som en selvstændig proces eller som en integreret del af virksomhedens medarbejdersamtaler (MUS/LUS). Aktiviteter med specifikke mål og udviklingsbehov håndteres via medarbejderudviklings-modulet, som jævnligt minder medarbejderne om kommende aktiviteter.

Trivsel i virksomheden
Arbejde angives oftes som årsag til stress. Et godt psykisk arbejdsmiljø kræver en fælles indsats mod et klart defineret mål – ENGAGE understøtter processen. De svære spørgsmål stilles, som en integreret del af MUS-processen. Således kan man løbende tage temperaturen på, om alle trives. Stress bliver således ikke kun et personligt problem, men et problem som virksomheden også tager et medansvar for.

Løbende opdatering
Kravene på arbejdsmarkedet ændres med stor hastighed. Det betyder, at en løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer er en forudsætning for at opnå varig succes. Systemet vil automatisk påminde medarbejderne om at holde deres kompetenceprofil opdateret, således at den altid afspejler den aktuelle kompetencesituation i virksomheden.

STRAKUS

Selv den bedste strategi er intet værd, hvis ikke den bliver omsat til handling. Det er baggrunden for, at Cprofiles i samarbejde med BIOFOS og Konsulenthuset Moestrup har designet et enkelt og meget brugbart værktøj til at få strategi og kompetenceudvikling til at hænge sammen. STRAKUS er et strategisk kompetence udviklingssystem, som fungerer som en slags tragtmodel, hvor strategien kommer ind øverst og hele tiden raffineres ned igennem virksomheden via enkle processer.

Drop de gammeldags skemaer fra MUS-samtalerne, og får i stedet et MUS-system, der tager afsæt i virksomhedens strategi, og derfor afsøger, hvilke kompetencer virksomheden og den enkelte medarbejder har brug for.

STRAKUS er et enkelt og yderst brugervenligt system, hvor resultatet bliver vist i et kompetencekompas, som viser det gap der er imellem det aktuelle og det ønskede niveau (GAP-analyse). Således bliver MUS-samtalerne nu styret af virksomhedens strategien, så alle ledere præcis ved, hvad de skal afklare, og organisationen derefter præcist ved, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder mangler. Herefter kan man sætte ind med sidemandsoplæring, kurser eller efteruddannelse, når der er brug for det. Medarbejderne kompetenceudvikling målrettes således virksomhedens strategi og medarbejderne ved derfor, at deres kompetenceudvikling er relevant for virksomheden. Det bliver ligeledes lettere og mere overskueligt at afvikle MUS-samtalerne og følge op på de aftalte aktiviteter.

Kompetenceanalyse på virksomhedsniveau
Direktionen/ledelsen forholder sig til hvordan strategien skal integreres og påvirke kompetenceudviklingen i organisationen.

Kompetence analyse på afdelingsniveau
Lederne forholder sig til, hvilke indsatsområder afdelingen skal prioritere for det kommende år.

Medarbejder data og kvalifikationer
Lederne udfylder kompetenceprofiler, som inkluderer:

 • Funktionsbeskrivelser.
 • Dokumenteret træning og uddannelse.
 • Aktuelt og ønsket niveau for definerede kompetencer

Der er muligt at tilføje fagspecifikke kompetencer, således at databasen tilpasses den enkelte virksomheds behov.

Fastholdelse og udvikling af medarbejderne
Systemet indeholder en template for MUS/GRUS-samtaler, hvor det er muligt at sætte aktiviteter op med specifikke mål og udviklingsbehov. Data kommer fra virksomhedsanalysen, hvor strategien kommer ind øverst og raffineres ned på medarbejder niveau. Dermed bliver det muligt at kunne systematisere og udvikle faglige og personlige kompetencer for den enkelte medarbejder.

Kompetence overblik
Via en enkel søgefunktion kan man søge efter nøglepersoner, som besidder de specifikke kompetencer, som er knyttet deres individuelle kompetenceprofil.

Løbende opdatering
Data samles i et enkelt dokumentbibliotek, som ligeledes viser en log over de seneste ændringer.